dr Paweł Fortuna

dr Paweł Fortuna

dr Paweł Fortuna

dr Paweł Fortuna – Psycholog i mentalny respirator, który zaraża entuzjazmem, pobudza do myślenia i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i piękniej żyć. Adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL i wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. Stale współpracuje ze środowiskiem nauczycieli w zakresie poszukiwania nowych form doskonalenia i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Autor i współautor kilkunastu książek:…

dr Paweł Fortuna – Psycholog i mentalny respirator, który zaraża entuzjazmem, pobudza do myślenia i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i piękniej żyć. Adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL i wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. Stale współpracuje ze środowiskiem nauczycieli w zakresie poszukiwania nowych form doskonalenia i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Autor i współautor kilkunastu książek: trzykrotny laureat  Nagrody Teofrasta miesięcznika „Charaktery” za najlepszą książkę psychologiczną (m.in. „Pozytywna psychologia porażki”) oraz trzykrotny laureat nagrody  Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu (m.in. „Perswazja w pracy trenera”). Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: „Dziewczyna szamana”, 5 Fryderyków). Inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji  Ludzka twarz biznesu i  Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia. Prowadzi badania naukowe ukierunkowane na uchwycenie unikalności natury ludzkiej ujawniającej się w konfrontacji z nowymi technologiami. Zaangażowany w działania na rzecz rozwoju przyjaznej sztucznej inteligencji, wspierającej człowieka w realizacji jego mądrych decyzji.