dr Anna Grabowska

dr Anna Grabowska

dr Anna Grabowska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. W latach 2011-2016 redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole”. W latach 2009-2016 koordynator programu KE European Language Label. Do 2016 kierownik Polskiego Biura Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji – Eurydice. Tłumacz sekcji polskiej Rady Unii Europejskiej w Brukseli w latach  2004-2005.  Absolwentka European…

Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. W latach 2011-2016 redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole”. W latach 2009-2016 koordynator programu KE European Language Label. Do 2016 kierownik Polskiego Biura Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji – Eurydice. Tłumacz sekcji polskiej Rady Unii Europejskiej w Brukseli w latach  2004-2005.  Absolwentka European Masters in Conference Interpreting ILS UW i Westminster University oraz Interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Prawnych, Ekonomicznych i Sądowych w ILSUW. Członek grupy doradczej programu English Teaching PAFW. Członek jury Konkursu „Najlepszy nauczyciel języka angielskiego” OUP i  BAS. Redaktor merytoryczny i prowadzący wielu publikacji polskich i międzynarodowych oraz autorka artykułów z zakresu kompetencji i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych.