Anna Olewińska-Byliniak

Anna Olewińska-Byliniak

Anna Olewińska-Byliniak

Italianistka, obecnie głównie nauczycielka i lektorka języka angielskiego. Absolwentka studiów filologicznych i pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS na kierunku Praktyczna Psychologia Motywacji. Egzaminatorka uczniów z edukacji domowej, koordynatorka projektu związanego z certyfikacją językową w podwarszawskim Moraczu. Od wielu lat współpracująca z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE (organizacja,…

Italianistka, obecnie głównie nauczycielka i lektorka języka angielskiego. Absolwentka studiów filologicznych i pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS na kierunku Praktyczna Psychologia Motywacji. Egzaminatorka uczniów z edukacji domowej, koordynatorka projektu związanego z certyfikacją językową w podwarszawskim Moraczu. Od wielu lat współpracująca z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE (organizacja, promocja i szkolenia). Prowadzi formy szkoleniowe dotyczące oceniania i motywowania uczniów oraz w zakresie komunikacji marketingowej. Jest również współautorką szkolenia dotyczącego komunikacji w edukacji. Oprócz zgłębiania metodyki nauczania języków obcych oraz wykorzystywania nowych technologii w procesie dydaktycznym, w centrum jej zainteresowań leży efektywna komunikacja oparta na empatii (m. in. NVC), kształcenie postawy asertywnej oraz holistyczne podejście do procesu edukacyjnego, również w zakresie kompetencji XXI wieku.